Alcuza is in 2011 opgericht door Guido Vries vanuit de overtuiging dat persoonlijk contact gecombineerd met wederzijds vertrouwen noodzakelijk is voor het goed functioneren van een organisatie. Door management op deze manier toe te passen wordt het beste in mensen naar boven gehaald en dit leidt tot significant betere prestaties en resultaten.
Deze overtuiging is de absolute basis van onze aanpak en in de praktijk heeft de toegevoegde waarde van onze aanpak zich dan ook ruimschoots bewezen. Motivatie van medewerkers, klanten, partners en investeerders overtuigen van geweldigen ideeën, draagvlak creëren bij veranderingstrajecten; door persoonlijk contact met inhoudelijk toegevoegde waarde kunnen grootste doelen en resultaten worden bereikt.
 
Wij achten het van primair belang dat er een goede relatie ontstaat tussen Alcuza en haar opdrachtgevers. Dit betekent dat wij opdrachten uitsluitend aanvaarden indien wij voldoende aanknopingspunten zien om in goede samenwerking samen iets moois neer te zetten en resultaten te behalen. Wij streven naar langdurige vertrouwensrelaties met onze opdrachtgevers en hebben die ook. Een goede vertrouwensrelatie zal de toegevoegde waarde van de inzet van Alcuza namelijk significant doen toenemen.